പ്രോട്ടോമിൽ, ദ്രുത പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, CNC മെഷീനിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ്, പൂപ്പൽ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.വേഗത്തിലും കൃത്യമായും വലിയ വിലയിലും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആക്‌സസറികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് ടൂളുകൾ, ക്യാമറ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, സിഎൻസി മെഷീനിംഗ്, സ്റ്റാമ്പിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ടൂളിംഗ്/ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിൽ പത്തിലധികം വിദഗ്ദ്ധരാണ്. വർഷങ്ങൾ…

കൂടുതൽ വായിക്കുക
എല്ലാം കാണുക