Tại Protom, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất ở mẫu nhanh, gia công CNC, phun nhựa và khuôn. Chúng tôi ở đây để biến những ý tưởng của bạn trong thực tế một cách nhanh chóng, chính xác và ở một mức giá tuyệt vời.

Chúng tôi rất chuyên nghiệp trong Rapid Prototyping, gia công CNC, dập và dụng cụ / tiêm nhựa, được sử dụng trong các ngành công nghiệp bao gồm các phụ kiện ô tô, thiết bị điện phụ kiện, dụng cụ điện phụ kiện và phụ tùng máy ảnh, bởi vì chúng tôi đã chuyên về các lĩnh vực này cho hơn mười năm ...

đọc thêm
xem tất cả