Tại Protom, trọng tâm của chúng tôi là cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất về tạo mẫu nhanh, gia công CNC, ép nhựa và khuôn mẫu.Chúng tôi ở đây để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực một cách nhanh chóng, chính xác và với mức giá hợp lý.

Chúng tôi chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tạo mẫu nhanh, gia công CNC, Dụng cụ dập/ép nhựa, được sử dụng trong các ngành này bao gồm phụ kiện ô tô, phụ kiện thiết bị điện, phụ kiện dụng cụ điện và bộ phận máy ảnh, bởi vì chúng tôi đã chuyên về các lĩnh vực này trong hơn mười năm năm…

đọc thêm
xem tất cả